• header.jpg

   

 דגם המוצר – AK8611 – מכונה לחביקת שטרות

 • המכונה אוטומטית ומהירה במיוחד
 • המכונה מסיבית ומיועדת לעבוד רציפה.
 • למכונה יש בקרה ע"י מיקרו מחשב.
 • חביקה בחבק מנייר או פלסטיק – הכסף שמור טוב יותר
 • ניתן לכוון את מיקום החביקה
 • זמן הלחמה מהיר במיוחד 2 שניות
 • ניתן לכוון את אורך הנייר דבק
 • ניתן לקבל מספר החביקות שנעשו.
 • ניתן להשתמש בסוגי נייר של 20 / 25 / 30 / 40 מילימטר רוחב ועד 150 מטר אורך גליל
 • הטענה של הגליל אוטומטית
 • סה"כ מהירות לחביקה אחת 2.5 שניות
 • גודל המכונה 320*215*210 מילימטר
 • משקל המכונה – 15.7 ק"ג

alt