• header.jpg

המכונות הבאות מאושרות על ידי בנק ישראל:

לחצו על הקישורים או התמונות לקבלת פרטים נוספים אודות מכונות ספירת השטרות:

מכונה לספירת כסף דגם K2   מכונה לספירת כסף דגם K4   מכונה לספירת כסף דגם K8
   
         
    מכונה למיון שטרות דגם K12